top of page

Osteopatiaa Helsingissä:

Osteopatia on turvallinen ja hellävarainen manuaalinen terapiamuoto, joka sopii kaikille

Koska keho on kokonaisuus, ovat sen elinjärjestelmät tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi lantion epäsymmetria voi aiheuttaa laskimoverenkierron haasteita, jotka taas voivat aiheuttaa polvikipua - ja kaatuminen häntäluun päälle voi aiheuttaa selkäydintä ympäröivän kovakalvon vääntöä ja tätä kautta pääkipua. Osteopaattisen tutkimisen ja hoidon tekeekin ainutlaatuiseksi sen kokonaisvaltaisuus suhteessa kehon eri systeemeihin ja elinjärjestelmiin.

 

Osteopaatti hoitaa tuki- ja liikuntaelimiä kuten niveliä, lihaksia ja sidekudoksia, mutta yhtä lailla myös hermostoa, verenkiertoa ja imunestekiertoa sekä sisäelimiä. Osteopaatti pyrkii aina löytämään jokaisen ongelman perimmäisen syyn tai syyt ja oireiden lievittämisen lisäksi hoitamaan nimenomaan näitä syitä. ​

Osteopaattisesta hoidosta on hyötyä seläkivun hoidossa

Osteopaatit ovat korkeakoulutettuja Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattilaisia, joita valmistuu Suomessa mm. Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Heidän koulutuksensa perustuu vahvaan anatomian ja fysiologian sekä manuaalisten hoitotekniikoiden ja lääketieteellisten aineiden opetukseen. Lisätietoja osteopatiasta saa mm. Suomen osteopaattiliiton sivuilta.

Osteopatia on syntynyt 1800-1900-lukujen vaihteissa yhdysvaltalalaisen lääkärin Andrew Taylor Stillin kehittämänä. Andrew Taylor Still oli aikansa edelläkävijä, joka puhui monista aiheista, kuten faskian merkityksestä, laskimo- ja imunestekierron toiminnasta sekä aivoselkäydinnesteestä paljon ennen nykyisen lääketieteen kiinnostusta näihin aiheisiin. A. T. Still myös loi perustan osteopaattiselle filosofialle, jonka mukaan keho, mieli ja sielu ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa.

Tiedusteluja ja ajanvaraus myös: 040 7357022

sekä: osteopaatti.linda.priha@gmail.com

Osteopaatti näkee asiakkaan kokonaisuutena, jonka kehossa on luontaiset itsesäätelymekanismit ja pyrkimys parantaa itse itseään.

Nämä mekanismit eivät aina toimi optimaalisesti esimerkiksi stressin, liiallisen kuormituksen tai useampien vanhojen vammojen johdosta. Tähän tilanteeseen voi saada apua osteopaatilta. 

Jokainen asiakas on yksilöllinen ja hänen haasteensa ja paranemisensa on yksilöllistä, vaikka vaiva, esimerkiksi päänsärky, olisi sama. Osteopaatti perehtyy jokaisen asiakkaan tilanteeseen perinpohjaisesti haastattelun ja palpaation eli käsin tehtävän tunnustelun avulla.

Osteopaatti osaa tutkia ja arvioida esimerkiksi niitä tekijöitä, jotka estävät asiakkaan nestekierron ja hermoston optimaalista toimintaa ja aiheuttavat tätä kautta kiputiloja tai toiminnallisia sairauksia. Osteopaatti osaa tarvittaessa myös lähettää asiakkaansa eteenpäin toisen terveydenhuollon asiantuntijan arvioitavaksi.

andrew taylor still kehitti osteopatian 1800-1900-lukujen vaihteessa Yhdysvalloissa.

"The rule of the artery is supreme" A. T. Still

Vastaan mielelläni kaikkiin osteopatiaan liittyviin kysymyksiin.

I will be very happy to answer any questions about osteopathy and my work.

 

osteopaatti.linda.priha@gmail.com

 puh. 040 7357022

bottom of page