top of page

Stressin osteopaattinen hoito

_Y0A6096.jpg
Osteopatiasta on apua stressiin liittyvien oireiden hoidossa. Osteopaatti osaa tasapainottaa sekä autonomisen hermoston, että keskushermoston toimintaa.

Nykyinen elämäntapamme on monella tavalla hyvin vaativaa ja suorituskeskeistä ja on usein vaikeaa löytää voimavaroja huolehtia itsestään riittävästi. Stressi ja ylikuormitustilat aiheuttavat monia kehollisia oireita ja ovat välillisesti vielä useampien oireiden taustalla.

Osteopatialla ei yksinään voida ratkaista kaikkia stressitiloja, mutta se on oiva apu ja tuki monien oireiden hoidossa. Osteopaatit osaavat erilaisin keinoin tasapainottaa autonomista hermostoa, jonka merkitys kehon ja mielen hyvinvoinnille on suuri.

 

Autonominen hermosto jakautuu kahteen osaan: sympaattiseen hermostoon, jonka vaikutus on useimpia elintoimintoja kiihdyttävä ("fight or flight") sekä parasympaattiseen, elimistöä rauhoittavaan ("rest and digest")  -hermostoon. Sympaattisen hermoston yliaktivaatio jo itsessään lisää tulehduksen välittäjäaineiden syntymistä esim. vaurioituneessa tai jännittyneessä kudoksessa. Tämän johdosta sympaattisen ja parasympaattisen hermoston synkronoitu yhteistyö on myös edellytys erilaisista kiputiloista tai esimerkiksi toiminnallisista ruoansulatuselimistön häiriöistä parantumiseen. 

Stressiin liittyviä oireita, joita osteopaatti hoitaa ovat mm.

- kehon ylijännitystilat

- unettomuus

- ylivirittyneisyys ja vaikeus rauhoittua

- pitkittyneet kiputilat, esim. jännityspäänsärky

- purentalihasten jännitys ja purentaan liittyvät kiputilat

- vatsakivut ja toiminnalliset vatsaoireet kuten IBS

- lantion alueen kiputilat tai jännittyneisyys 

Hoidan erilaisia stressiin liittyviä oireita Helsingissä:

bottom of page