top of page
Search
  • lindapriha

Vauvan osteopaattinen hoito eli vauvaosteopatiaViime aikoina minulla on ollut ilo saada hoitaa vastaanotollani yhä enemmän vauvoja (sekä parhaassa tapauksessa myös heidän vanhempiaan). Tämä on osteopaatilla todellinen lahja, koska vauvojen luottamus (tai epäluottamus) on yleensä aina välitöntä ja he ovat yleensä myös todella herkkiä ja vastaanottavaisia osteopaattiselle hoidolle. Useimmat vauvat ja perheet saavatkin osteopaattisesta hoidosta apua ja helpotusta vauva-arkeen jo muutamassa hoitokerrassa. 

Miksi hakeutua vauvaosteopatiaan?

 

Suurimmat syyt hakeutua vauvojen osteopaattiseen hoitoon liittyvät yleensä itkuisuuteen, vatsavaivoihin sekä yleiseen ärtyneisyyteen. Muita tulosyitä ovat mm.

 

  • refluksi tai runsas puklauttelu

  • imemisen ja/tai imetyksen haasteet

  • nukkumisen haasteet

  • levottomuus

  • toispuoleinen kehonkäyttö

  • pään kääntyminen vain yhteen suuntaan

 

Usein oireiden taustalta löytyy joko raskauteen tai synnytykseen liittyviä tekijöitä, jotka ovat aiheuttaneet vauvalle erilaisia kireystiloja ja/tai hermostollisen säätelyn haasteita. Raskauden aikana vauvaan voivat vaikuttaa sekä mekaaniset että kemialliset ärsykkeet, kuten esimerkiksi hyvin vähäinen tila liikkua kohdussa tai äidin altistuminen runsaalle stressille.


Syntymässä taas esimerkiksi kovin pitkä syntymä, keisarinleikkaussyntymä tai erilaiset haastavat tarjonnat jättävät vastasyntyneen kehoon jälkiä, jotka voivat ilmetä esimerkiksi liiallisena jäntevyytenä tai tavallista herkempinä reflekseinä. Kaikki edelliset taas voivat vauvassa aiheuttaa esimerkiksi hermostuneisuutta ja itkuisuutta mutta myös vatsavaivoja tai liiallista puklauttelua.

 

Lisäksi raskauden tai haastavan synnytyksen aiheuttama pään kääntyminen vain yhteen suuntaan voi itsessään olla merkittävä tekijä vauvan voinnin kannalta. Yläniska ja kallonpohjan alue ovat tärkeitä alueita koko kehon hermostollisen säätelyn kannalta sekä esimerkiksi leuan toiminnan ja tätä kautta imetyksen kannalta. Lisäksi pään kääntyminen vain yhteen suuntaan voi altistaa vauvan vinokalloisuudelle eli pään toispuoleiselle litistymiselle, mikä taas voi jatkossa aiheuttaa haasteita esimerkiksi motoriselle kehitykselle. Niinpä vauvan toispuoleista kehonkäyttöä ei kannata koskaan jättää kokonaan hoitamatta, vaikkei se suoraan näyttäisikään häiritsevän vauvaa.

 

Muutenkaan vauvan ei tarvitse välttämättä oireilla, jotta hänet voi tuoda osteopaattiseen hoitoon. Itse olen hoidattanut omia lapsiani ihanilla kollegoillani suhteellisen tasaisin väliajoin aivan heidän syntymästään alkaen. Koenkin, että osteopatian ennaltaehkäisevä vaikutus on erityisen voimakasta elämän alkutaipaleella, kun erilaiset fyysiset tai psyykkiset kuormitukset eivät ole vielä ehtineet kasautua liian suuriksi.

 

Miten osteopaatti hoitaa vauvaa?

 

Vauvan osteopaattinen hoito on aina hellävaraista ja kuuntelevaa ja se tapahtuu vauvan tahtisesti. Useimmat vauvat nauttivat hoidosta ja rauhoittuvat tai nukahtavat siihen. Lisäksi vastaanoton aikana voi aina tarvittaessa imettää tai ruokkia vauvaa, sekä vaihtaa vaippoja ja peseytyä.

Vauva on hyvin kokonaisvaltainen olento ja elää symbioottisessa suhteessa ympäristöönsä. Niinpä vauvaosteopatiakin tapahtuu aina kokonaisuuden huomioiden ja kokonaisuutta tukien. Terveys ilmenee vauvassa voimakkaana erilaisten haasteidenkin keskellä. Vauvassa jo toimivat terapeuttisen voimat ohjaavat näin ollen osteopaattisen hoidon kulkua ja ajoitusta. Osteopaatin tehtävä on hoidossa kuunnella ja tukea tämän terveyden ilmentymistä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että erilaiset jännitystilat tai hermostollisen säätelyn haasteet pääsevät ratkeamaan.

 

Itse pyrin lisäksi osteopaattina aina tukemaan vanhempia sekä heidän jaksamistaan uuden ja ihmeellisen elämänmuutoksen keskellä. Joskus tämä pitää sisällään erilaista neuvontaa esimerkiksi mukavampien sylittely- tai imetysasentojen löytämisessä. Toisinaan taas saatan vaikka lyhyestikin tasapainottaa myös äidin kehoa vauvaosteopatiakäyntien yhteydessä.

30 views0 comments

Comments


bottom of page